Download gói update thủ công

Tải bằng NLTT downloader

Cách tải Đường link
  • Nhấn vào biểu tượng logo Ngự Long Tại Thiên bên cạnh.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin vừa tải về để thực hiện cài đặt.
Top